Matkalla Seinäjoen kaupunginvaltuustoon

 

Olen Ville Ojala, syntyperäinen seinäjokinen ja tuleva kaupunginvaltuutettusi. Olen 27-vuotias Kokoomuksen puoluevaltuutettu, Pohjanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja, Kokoomuksen Seinäjoen kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Kokoomuksen perhepoliittisen vaikuttajaryhmän puheenjohtaja ja Seinäjoen kaupungin nuorisolautakunnan varapuheenjohtaja. Opiskelen Vaasan yliopistossa hallintotieteitä.

 

Tärkeimmät kuntavaaliteemani: 

 

Turvallisuus. Seinäjoen tulee olla tulevaisuudessa edelläkävijä Suomen turvallisempana kaupunkina. Kuntalaisten tulee voida liikkua turvallisesti kaiken ikäisenä kaupungissamme. Erityisesti lasten koulureittien vaaranpaikkoja tulee tarkastella aktiivisesti tulevaisuudessakin. Koululaisilla ja kaupungin kiinteistöissä työskentelevillä tulee olla myös oikeus puhtaaseen työympäristöön. Sisäilmaongelmiin on suhtauduttava vakavasti ja toimenpiteisiin täytyy ryhtyä ajoissa, mikäli ongelmia havaitaan. Uusia rakennuksia suunniteltaessa puurakentamista on pidettävä entistä potentiaalisempana rakennusmateriaalina.

Hyvinvoiva Seinäjoki elää terveestä väestöstään. Sote-palveluiden siirtyessä maakuntien hoidettavaksi, kuntien roolina tulee keskittyä ennaltaehkäisyyn. On tärkeää vahvistaa ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa neuvola- ja kouluterveydenhuollossa. Nuorten syrjäytyminen on valtava ongelma ja sen ehkäisemiseksi tulee tehdä paljon töitä. En voi olla korostamatta etsivän nuorisotyön roolia. Etsivä nuorisotyö tavoittaa erinomaisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneitä nuoria. Tämä on erityisnuorisotyötä ja sen resurssit ja jatkuvuus on turvattava tulevalla valtuustokaudella.

Syntyperäisenä seinäjokisena koen suurta ylpeyttä elää ja asua juuri Seinäjoella. Meillä on valtavan hieno kaupunki ja uuden kunnan tehtäväkenttä luo juuri elinvoimaisuuden kehittämiseen entistäkin paremmat mahdollisuudet. Elinkeinopolitiikalla ja kaupungin brändin vahvistamisella luomme jatkossakin kasvua kaupunkiimme. Tulevaisuuden Seinäjoki koostuu hyvinvoinnista, turvallisuudesta, sivistyksestä ja kasvusta. Tätä haluan olla eturivissä ajamassa.